Primeri projekata sa prikazom postojećeg (zatečenog) i izvedenog (novoprojektovanog) stanja.